Τεχνικά χαρακτηριστικά διάτρητων ρολλών

Τα ρολά ασφαλείας κλειστού τύπου υποβάλλονται σε διάτρηση με πυκνής διάταξης και μικρής διαμέτρου Φ2.5mm τρύπες με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν εξαιρετική διαφάνεια χωρίς να μειώνεται αντίστοιχα ο βαθμός ασφάλειας που παρέχουν. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το πάχος της χρησιμοποιούμενης λαμαρίνας είναι 1mm ώστε να μην παρουσιάζεται μείωση στην αντοχή του ρολού εξαιτίας της διάτρησης. Τα διάτρητα ρολλά μπορούν ακόμα να συνδυαστούν με τα αντίστοιχα κλειστά προφίλ δημιουργώντας εναλλαγές κλειστών και ανοικτών επιφανειών καλύπτοντας ειδικές ανάγκες αερισμού και προβολής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ρολλά ασφαλείας για καταστήματα

         

Ενισχυμένο κάτω μέρος ρολλού : το τελευταίο προφίλ στα ρολλά ασφαλείας είναι ενισχυμένο ώστε να δίνει στιβαρότητα σε ολόκληρο το ρολλό. Δυνατότητα τοποθέτησης στο κάτω μέρος του ρολλού κλειδαριών που το καθιστούν πρακτικά απαραβίαστο. Τοποθέτηση ειδικού στεγανωτικού λάστιχου στο κάτω μέρος του ρολλού και στο σημείο επαφής του με το πάτωμα. Τα φύλλα του κλειστού ρολλού  φέρουν στις άκρες του ειδικά πλαστικά από πολυαμίδιο προκειμένου να επιτυγχάνεται η αθόρυβη λειτουργία του ρολλού και η μειωμένη τριβή κατ τη λειτουργία του.

ΟΔΗΓΟΙ ΡΟΛΩΝ ΠΟΔΙΑ ΡΟΛΩΝ

Οδηγός ρολού με λάστιχο και βουρτσάκι για μεγαλύτερη ασφάλεια Ποδιά ρολού ενισχυμένη για μεγαλύτερη ασφάλεια με λάστιχο στο κάτω μέρος της

Οι σημαίες των διάτρητων ρολλών είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα με διαστάσεις που ποικίλουν από 20x20 ως 55x55 εκατοστά ανάλογα με τις διαστάσεις και το είδος του ρολλού και πάχος υλικού 2-3mm. Οι σημαίες για τα διάτρητα ρολλά τύπου με κεντρικά μοτέρ φέρουν ειδικά στηρίγματα για τον άξονα, τα οποία επιτρέπουν την ευκολότερη ρύθμιση του καθώς μπορούν να ρυθμιστούν και στις δύο διευθύνσεις ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική θέση. 

Ένα μηχανικό stop είναι κατάλληλα τοποθετημένο στο επάνω μέρος του κάθε οδηγού ώστε να προστατεύει το ρολλό από την έξοδο του από τους οδηγούς, όταν αυτό ανοίγει. 

Μεντεσέδες με επένδυση από PVC. Η κουρτίνα του ρολού προσαρμόζεται πάνω στον άξονα μέσω ειδικών μεντεσέδων οι οποίοι είναι επενδεδυμένοι με ειδικό λάστιχο PVC προκειμένου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν αθόρυβη και χωρίς τραυματισμούς λειτουργία του ρολλού. 

Δυνατότητα τοποθέτησης ειδικών αγκυρίων στα άκρα των προφίλ των κλειστών ρολλών από γαλβανισμένη λαμαρίνα όταν οι διαστάσεις του ανοίγματος είναι μεγάλες και όταν οι απαιτήσεις σε ανεμοπίεση είναι σημαντικές. 

Τα άκρα του ρολλού συγκρατούνται από χαλύβδινα γαλβανιζέ κανάλια οδηγών και κυλούν επάνω σε αυτά. Οι οδηγοί φέρουν ενσωματωμένα στεγανωτικά λάστιχα που μειώνουν το θόρυβο κατά τη λειτουργία, τη διείσδυση του αέρα και παρέχουν εξαιρετική μόνωση.

Ρολά διάτρητα

Προσφέρουν τη μέγιστη ασφάλεια, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα για προβολή των εμπορευμάτων. Προσφέρονται σε πολλούς χρωματισμούς ηλεκτροστατικής βαφής.

                        ΤΟΜΗ ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Ρολά διάτρητα για καταστήματα όπου οι απαιτείσεις σε ασφάλεια και αισθητική είναι μεγάλες αλλά και χώρους όπου θέλουμε εξαερισμό τιμές